Các dịch vụ:
*

Phần mềm dự toán công trình

Các định mức tỷ lệ (trực tiếp phí, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí xây dựng nhà tạm…) theo quy định (Thông tư 09/2019/TT-BXD).    Các định mức tỷ lệ chả cần theo quy định nào, có thể cắt bỏ, tăng – giảm tùy ý (nếu có thể). Thực tế thì vẫn theo Thông tư 09/2019/TT-BXD, vì tự đi xác định các định mức tỷ lệ C, GT, TL.. thì không biết mức nào cho vừa.
Cơ cấu chi phí theo 6 nội dung dự toán: Chi phí xây dựng (Gxd), chi phí thiết bị (Gtb, chi phí quản lý dự án (Gqlda, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv), chi phí khác (Gk), chi phí dự phòng (Gdp).    Cơ cấu chi phí có thể khác: Có thể không cần chi phí quản lý dự án (tự làm), không cần chi phí tư vấn (tự làm, nhờ người quen làm giúp)…

Theo các phương pháp xác định hướng dẫn trong Thông tư 09/2019/TT-BXD. Nếu bạn không theo phương pháp đó, khi thẩm tra / thẩm định dự toán, phê duyệt sẽ gặp khó khăn, ách tắc.    Không cần theo phương pháp đó cũng được. Tự chọn phương pháp áp dụng. Học phương pháp của Tây cho tiên tiến cũng OK.
Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế lập dự toán, Tư vấn thẩm tra… có các vai trò (thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm được phân cấp, phân giao) trong quá trình lập, thẩm tra, phê duyệt, điều chỉnh. Phải có lộ trình.    Chủ đầu tư tự quyết hết, tự chịu trách nhiệm hết. Muốn giao cho ai thực hiện thì giao. Quyết nhanh, thực hiện nhanh.

Phần mềm dự toán công trình


Xảy ra lỗi, lập đi lập lại, tốn kém chi phí thì Nhà nước gánh chịu…    Xảy ra lỗi, lôi tiền túi của mình ra – rất xót, rất tiếc nên rất cẩn thận.
Chi phí xây lắp công trình từ ngân sách Nhà nước. Chi phí quản lý dự án, tư vấn tính theo tỷ lệ % trên chi phí xây dựng và lắp đặt. Do đó chi phí xây lắp có tính lớn hơn thì chỉ Nhà chi nhiều hơn, còn các thành phần tham gia vào đều có lợi. Vì thế, nhiều trường hợp không phải cố gắng kiềm chế để giảm chi phí.    Chi phí xây lắp từ tiền túi của mình. Nên trong mọi trường hợp cứ tăng lên là thiệt hại, ảnh hưởng. Vì thế, tự giác kiểm soát, kiềm chế tối đa sự tăng chi phí. Trong trường hợp phát hiện yếu tố có lợi (đẩy nhanh thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, chiếm lĩnh thị trường…) tự quyết cho việc chi tăng.

Số liệu đầu vào, phương pháp và công thức xác định ra giá trị dự toán xây dựng công trình do Nhà nước kiểm soát. Mục tiêu là để chống Thất thoát, lãng phí, tham nhũng vốn đầu tư công. Người lập dự toán phải thông hiểu các quy định, hướng dẫn của Nhà nước để lấy số liệu cho phù hợp.    Người lập dự toán công trình làm sao thuyết phục Chủ đầu tư OK là được. Giúp Chủ đầu tư hoàn thành công việc, còn vốn của họ tự quản, Nhà nước không can thiệp. Bạn lập dự toán phải am hiểu thị trường, thực tế và nắm các quy định, hướng dẫn của Nhà nước để lấy số liệu cho phù hợp.
    
Bạn xem thêm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ để hướng dẫn lập và quản lý chi phí trong đó có hướng dẫn các phương pháp lập dự toán. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức của Bộ Xây dựng hiện chủ trương bắt buộc áp dụng cho nguồn vốn Đầu tư công, có thể áp dụng, vận dụng, tạm tính cho công trình vốn tư nhân. Chủ đầu tư các nguồn vốn khác được tự quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm trong việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Dự toán vốn đầu tư tư nhân có quyền áp dụng hoặc không áp dụng cơ cấu dự toán, các khoản chi phí theo định mức tỷ lệ, phương pháp, định mức, đơn giá nhà nước.

Tuy nhiên, đa phần hiện nay, các Chủ đầu tư vẫn áp dụng các chế độ chính sách, đơn giá Nhà nước và điều chỉnh, vận dụng linh hoạt 1 số trường hợp riêng (phê duyệt riêng) nếu thấy cần thiết. Lý do: Nhà nước đã mất nhiều thời gian, công sức đưa ra hệ thống các hướng dẫn, phương pháp, công thức, số liệu… được đúc kết, chỉnh sửa qua nhiều năm, việc đi nghĩ ra phương pháp mới, cách làm mới (giống như mở lối đi mới) có thể khó khăn, gây chậm trễ, làm ảnh hưởng đến khai thác dự án sớm, điều này các dự án vốn tư nhân thường rất khắt khe.

Cung ứng lao động Long An


Với thị trường Long An có khoảng hơn 20 khu công nghiệp; nhu cầu tìm kiếm lao động tại Long An cũng khá rầm rộ. Với các doanh nghiệp muốn tìm kiếm tìm kiếm lao động với số lượng lớn; nhỏ cũng là điều cực kì khó; Tại sao các doanh nghiệp lại khó khăn trong việc tìm kiếm lao động: Với một lý do đơn giản doanh nghiệp và lao động không có sự liên kết; Các công ty/ doanh nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất đẩy mạnh thị trường. Cho nên Quyết Thắng đã biết được nhu cầu của thị trường; thành lập nên dịch vụ cung ứng lao động tại Long An; hỗ trợ việc tìm kiếm lao động cho các doanh nghiệp; cũng như tạo sự liên kết giúp cho mọi người có công ăn việc làm tại Long An.

Đi xin việc gì người ta cũng cần kinh nghiệm, phải thể hiện được kinh nghiệm. Kinh nghiệm và tầm nhìn sẽ rất hạn hẹp nếu chỉ luanh quanh công việc, dự án bạn làm tiếp. Cần mở rộng, tích lũy kinh nghiệm – kiến thức từ các bài đọc như trên và từ nhiều nguồn khác.

* Theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi Luật Xây dựng số 50 thì cụm từ “vốn ngân sách nhà nước” thay bằng cụm từ “vốn đầu tư công”, “vốn nhà nước” thay bằng “vốn đầu tư công”, “vốn ngoài ngân sách” thay bằng “vốn nhà nước ngoài đầu tư công”.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, không cần phải sử dụng đơn giá xây dựng công trình do địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán như cách truyền thống, chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình, giá vật liệu, nhân công và máy theo công bố của địa phương. Phân tích định mức dự toán xây dựng công trình, áp giá vật liệu, áp giá nhân công (Thông tư số 15/2019/TT-BXD) và giá máy thi công (Thông tư số 11/2019/TT-BXD) để xác định đơn giá xây dựng công trình. Đây là phương pháp lập dự toán duy nhất đúng và phù hợp với các địa phương chưa ban hành đơn giá xây dựng công trình (được xây dựng căn cứ định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD).

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình, giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo công bố của địa phương.

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình:
1. Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá;
2. Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;
3. Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình;
4. Giá nhân công xây dựng của công trình;
5. Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công);

Cơ sở pháp lý và hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, bạn đọc có thể tham khảo Phụ lục số 4 - Phương pháp xác định giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Qui ước:
- Chọn lập dự toán cho hạng mục công trình có công tác: đào móng băng (50m3); bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 (120m3); dọn dẹp vệ sinh (5 công) - công tác tạm tính.
- Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số số 10/2019TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.
- Giá nhân công tính toán theo hướng dẫn Thông tư số 15/2019/TT-BXD, công bố đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Giá ca máy và thiết bị thi công tính toán theo hướng dẫn Thông tư số 11/2019/TT-BXD, nhân công điều khiển máy thi công tính toán theo nhân công công bố tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng Excel cũng có thể lập dự toán.

Rất nhiều nội dung hay và kiến thức hữu ích cho bạn trong khóa học này. Trọng tâm đặt vào 3 vấn đề: 1. Kiến thức chuyên môn về đo bóc khối lượng, lập dự toán. 2. Cách sử dụng Phần mềm Dự toán. 3. Excel chuyên ngành dự toán.

Cung ứng lao động Long An

    Bạn được hướng dẫn Lập dự toán theo các quy định mới nhất hiện hành của Nhà nước (dự án vốn Nhà nước). Vận dụng phương pháp lập dự toán đó trong các dự án vốn Tư nhân.
    Bạn được phát mềm Dự toán GXD, được hướng dẫn cài vào máy. Bạn đem laptop cài Dự toán GXD và thực hành lập dự toán công trình trực tiếp trên máy tính.
    Giảng viên hướng dẫn bạn kiến thức về: Dự toán, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, định mức, đơn giá. Mối liên hệ với bảng tính trong phần mềm Dự toán GXD.
    Kết cấu của hồ sơ dự toán – sản phẩm của công việc làm dự toán. Bảng dự toán, Bảng khối lượng, bảng chiết tính đơn giá, bảng tính giá nhân công, giá ca máy và vật liệu đến hiện trường.
    Kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về đo bóc tiên lượng và lập dự toán. Bắt đầu từ bản vẽ, mở Dự toán GXD, cách đưa số liệu tính khối lượng vào bảng dự toán. Liên tục liên hệ cách sử dụng các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nước vào công việc.
    Tìm hiểu về áp dụng định mức, chiết tính đơn giá xây dựng công trình. Cách tính giá vật liệu đến hiện trường, bảng lương nhân công, bảng giá ca máy.
    Vừa bóc khối lượng, vừa dùng Dự toán GXD để thực hành lập dự toán luôn.
    Bạn sẽ được chỉ dẫn các thủ thuật Excel giúp nâng cao năng suất lập dự toán, cách làm công việc trở nên thú vị.

Hoàn thành khóa học bạn sẽ biết cách lập dự toán công trình hoàn chỉnh, hiểu sâu nhiều kiến thức chuyên môn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kiến thức cần cho Kỹ sư QS Quantity Surveyor, Kinh tế xây dựng.

Thực tế khi các kỹ sư xây dựng muốn bước vào con đường chuyên nghiệp trong lĩnh vực dự toán công trình đòi hỏi phải có các kỹ năng như: Thành thạo đọc bản vẽ và bóc khối lượng; Am hiểu pháp luật về XD (đặc biệt là quản lý chi phí); Hiểu biết về biện pháp tổ chức thi công; Nắm vững hệ thống định mức và biết cập nhật thị trường... Qua thực tế cho thấy các bạn gặp rất nhiều khó khăn để đi đến thành công mà phần đa là do không có được nền tảng vững chắc để định ra cho mình con đường làm sao để có được các kỹ năng trên.

- Với khóa học này, các kỹ sư sẽ có được những bài học bài bản và hệ thống mà chủ yếu là thực hành theo đúng quy định của Thông tư 06/2016/TT-BXD.

- ĐẶC BIỆT trong khóa học này hạn chế tối đa lý thuyết gây khó hiểu mà thay vào đó là có được những bài học trình bày ngắn gọn, rõ ràng và đi thẳng vào từng vấn đề để giải quyết tính huống... ĐĂC BIỆT HƠN, người học được làm việc trực tiếp vào một Hồ sơ thiết kế dân dụng trọn bộ với những hướng dẫn chi tiết đến từng con số, từng tư duy biện luận với mục tiêu hồ sơ làm ra phải đảm bảo phù hợp với pháp luật, hiệu quả kinh tế và đủ cơ sở để giải trình, bảo vệ trước các cơ quan quản lý chi phí (điều mà hiện nay khó có thể tìm được một khóa học cụ thể và chi tiết như vậy).


- Nội dung khóa học gồm các phần sau đây:
+ Phần 1 - Lý thuyết chung về Lập và quản lý chi phí: Người học được trang bị tổng thể về pháp luật hiện hành trong xây dựng, cụ thể là trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí, biết được mấu chốt của vấn đề là ở đâu? Và văn bản pháp lý nào quy định trong hàng loạt các văn bản hiện nay mà các bạn không tự hiểu được.
+ Phần 2 - Thực hành lập dự toán cho một Hồ sơ thiết kế công trình dân dụng: Người học được hướng dẫn chi tiết, cụ thể và từng bước chinh phục làm sao để lập ra một dự toán đầy đủ cho công trình này... đó là: Đo bóc KL chi tiết; Lựa chọn đầu việc đủ cơ sở giải trình thuyết phục người thẩm tra kiểm soát; Hoàn toàn làm chủ 3 bài toán cơ bản (Tính giá vật liệu hiện trường + Tính giá nhân công + Tính và bù giá ca máy).. làm cơ sở để xác định chi phí xây dựng. Cuối cùng là tính toán các chi phí còn lại như theo các quy định hiện hành của Bộ xây dựng, Bộ tài chính và Định mức 79.

- Sau khóa học:

- Phone: +84-908-744-256